Ma pages

June 29, 2011

PADERI BUKA RAHSIA "KUNCI PINTU SYURGA"Ada suatu kisahh.................................:)


Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar, dia juga seorang pendakwah Islam.

Ketika berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja.


Pada mulanya dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda Arab itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk senyap di salah satu bangku. Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata,

Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini.”

Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata,

“Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.”

Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi,

“Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang Muslim?”

Paderi itu menjawab,
“Dari tanda yang terdapat di wajahmu.”


Kemudian dia mula beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin menahannya dengan tujuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan (tujuan sebenarnya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan ugamanya). Pemuda Arab itupun menerima tentangan debat tersebut.

Paderi berkata,
“Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.”


Si pemuda tersenyum dan berkata,
“Silakan!”


Sang paderi pun mulai bertanya,

“Sebutkan satu yang tiada duanya,
dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya,
empat yang tiada limanya,
lima yang tiada enamnya,
enam yang tiada tujuhnya,
tujuh yang tiada lapannya,
lapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
sebelas yang tiada dua belasnya,
dua belas yang tiada tiga belasnya,
tiga belas yang tiada empat belasnya.”

“Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai roh!
Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!”


“Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang di azab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?”

“Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”


Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca Bismillah dia berkata,

"Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT
Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah SWT berfirman bermaksud, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).”(Al-Isra’: 12).

Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.
Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.
Tujuh yang tiada lapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. berfirman maksudnya, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk: 3).
Lapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy Ar-Rahman. Allah SWT. berfirman maksudnya, “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat men-junjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).

Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa AS iaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.

Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. berfirman bermaksud “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .
Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa AS yang terdapat dalam firman Allah bermaksud, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).
Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai roh adalahwaktu Subuh. Allah s.w.t. ber-firman bermaksud, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.”
(At-Takwir: 18).

Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.


Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam syurga adalahsaudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Yusuf: 98)

Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah SWT. berfirman bermaksud, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).

Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam AS, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim AS. Allah SWT berfirman yg bermaksud, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).

Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batuadalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT yg bermaksud “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 28).


Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari danBuahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari."


Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Arab MUSLIM tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi. Pemuda ini berkata,

“Apakah kunci syurga itu?”


Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kekhuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak. Mereka berkata,

“Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya!”


Paderi tersebut berkata,
“Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah.”


Mereka menjawab,
“Kami akan jamin keselamatan anda.”


Paderi pun berkata,
“Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah Wa Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah.”


SubhanaALLAH Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang PEMUDA MUSLIM yang bertakwa.

June 12, 2011

Rejab, Syaaban Dan Ramadhan


Sabda Nabi s.a.w.:
"Bulan Rejab Bulan Allah, Bulan Sya’aban bulanku & bulan Ramadhan bulan umatku."

Kemuliaan Rejab dengan malam ISRAK MIKRAJnya, Sya’aban dengan malam NISFUnya Ramadhan dengan LAILATUL-QADAR Nya.

REJAB bulan menabur benih.
SYA’ABAN bulan menyiram tanaman.
RAMADHAN bulan menuai.

REJAB menyucikan badannya.
SYA’ABAN menyucikan hatinya.
RAMADHAN menyucikan rohnya.

REJAB bulan taubat.
SYA’ABAN bulan muhibbah.
RAMADHAN dilimpahi pahala amalan.

Kenali Rejab & Doanya..


[Hadis riwayat Ahmad dan at Tabrani, daripada Anas]

Rejab : Pengertian, Peristiwa Penting & Amalan

Pengertian

Rejab bermakna kebesaran atau kemuliaan dan ia membawa maksud bulan yang dibesarkan atau dimuliakan. Masyarakat Jahiliyah menamakan bulan ini dengan bulan Rejab kerana mereka memulia dan menghormati bulan ini dengan
mengharamkan berperang di dalamnya. Dan Rasulullah SAW mengekalkan nama ini dan mengharamkan pertumpahan darah di bulan Rejab. Dan bagi umat Islam, kita memperingati dan memuliakan Rejab sempena dengan peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah SAW iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj.


Peristiwa Penting

1.Hijrah Pertama Hijrah ke Habsyah (Ethiopia)
Pihak musyrikin Mekah meningkatkan tekanan dan ancaman kepada Rasulullah SAW dan mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW pada ketika itu. Ada di kalangan sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang derita yang mereka tanggung lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka berhijrah ke negeri Habsyah.

Tujuan hijrah ini adalah untuk
menyelamatkan iman dan keselamatan diri di samping untukmencari tapak baru untuk Islam bertapak dan menyusun langkah untuk agenda seterusnya. Diantara mereka yang berhijrah ke Habsyah ialah Saidina Othman RA dan istrinya Roqiah anak Rasulullah SAW. Jumlah mereka adalah 14 orang termasuk 4 orang wanita. Habsyah dipilih adalah kerana rajanya dikenali dengan toleransi dan sikap terbukanya.

2. Isra' dan Mi'raj
Isra'dan Mi'raj ertinya Rasulullah SAW dijalankan dari Mekah ke Baitulmuqaddis di waktu malam dan diangkat ke langit bertemu Allah SWT dan untuk mengambil kewajipan solat 5 waktu dari Allah SWT. Dalam menentukan tarikh bila berlakunya peristiwa ini, sebahagian ulama mengatakan pada 27 RabiulAkhir; sebahagian ulama mengatakan pada 17 RabiulAwal; sebahagian ulama mengatakan 29 Ramadhan; sebahagian ulama mengatakan pada 27 Rejab dan sebahagian ulama yang lain mengatakan pada tanggal-tanggal selain dari yang tersebut.

Menurut Chalil, 1999 sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr.(H) Hj. Kassim Bahali, ada setengah ulama mengatakan pada malam tanggal 7 RabiulAwal. Adapun yang terbanyak ialah golongan yang mengatakan pada tanggal 27 Rejab, sekalipun tidak dengan alasan yang kuat.

Tahun berlakunya juga terdapat perselisihan pendapat ulama, ada sebahagian yang mengatakan pada tahun ke 5 dari Bi'tsah (tahun mula diutusnya peribadi Nabi), sebahagiannya berpendapat pada tahun ke 12 dari Bi'tsah; sebahagiannya berpendapat pada tahun sebelum Nabi hijrah ke Thaif, sebahagian berpendapat pada tahun ketiga sebelum hijrah Nabi S.A.W ke Madinah dan ada yang sebahagiannya pula berpendapat lain dari semuanya itu. Bagaimanapun seorang ahli sejarah Islam bernama Ibnu Saad telah mencatatkan dalam kitabnya "At-Tobaqatil Qubra", bahawa berlaku israk mikraj terhadap Nabi s.a.w. ialah pada lapan belas bulan sebelum Nabi S.A.W. hijrah ke Madinah dalam satu peristiwa yang amat bersejarah itu.(Tazkirah, Pusat Zakat N. Sembilan)

3. Perang Tabuk
Tabuk adalah mengambil nama sempena nama satu tempat di Utara Semenanjung Arab di mana Rasulullah SAW dan
30 ribu tentera Islam berkumpul. Tidak berlaku pertempuran kerana tentera Rom telah melarikan diri kerana takut dan gerun kepada kekuatan dan kecekalan tentera Islam yang sanggup menghadapi berbagai kesukaran.

http://www.ezsoftech.com/ramadan/i/baitul_muqaddas.jpg


4. Pembebasan Baitul-Muqaddis
Baitul Muqaddis telah dibuka pada zaman Saidina Umar Al-Khattab RA di zaman pemerintahannya. Akibat kelalaian dan perpecahan uamat Islam di zaman pemerintahan Abasiyah, umat Kristian (tentera Salib) telah melakukan serangan demi serangan ke atas Baitul Muqaddis dan akhirnya dapat menawan kota suci Baitul Muqaddis setelah 500 tahun dikuasai oleh pemerintahan Islam. Tentera Salib telah menduduki Baitul Muqaddis hampir 60 tahun sebelum dibebaskan kembali oleh panglima Islam terkenal Salehuddin Al-Ayubi. Beliau telah berjaya menawan kembali Baitul Muqaddis dari tangan tentera Salib pada hari Jumaat, 27 Rejab 583H. Dan pada tahun 1967 bersamaan 1387H umat Yahudi pula menawan Baitul Muqaddis (Palestin) dan menamakan negara baru mereka dengan nama Israel.

5. Lahirnya Imam Syafie RH.
Nama sebenar Imam Syafie RH ialah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Ghuzah, Palestin pada tahun 150H bersamaan 767 Masehi dalam bulan Rejab. Beliau adalah salah seorang dari empat imam mazhab yang besar dalam dunia Feqah. Malaysia mengamalkan mazhab Syafie. Diantara peninggalan imam Syafie RH yang tiada ternilai harganya dan menjadi rujukan sehingga sekarang ialah kitab al-Umm.


Amalan


Tiada amalan khusus untuk bulan Rejab yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang dijumpai di dalam mana-mana hadis shahih. Penulis berpendapat ada hikmahnya kenapa Allah SWT, Rasulullah SAW dan para sahabat RA tidak memberitahu tarikh dan tahun berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rasulullah SAW tidak mahu umatnya menetapkan ibadat-ibadat tertentu di bulan Rejab khasnya pada hari dan malam berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu.

Ini untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah) dan perbuatan membeza-bezakan kemuliaan satu-satu bulan. Namun begitu ada pendapat yang meriwayatkan tentang amalan-amalan sunat tertentu seperti solat sunat Rejab, puasa Rejab dan umrah Rejab. Pendapat ini adalah bersandar kepada hadis-hadis lemah.

Terlalu banyak amalan-amalan sunat yang umum yang masih kita belum berkesempatan untuk mengamalkannya boleh kita praktikkan di bulan Rejab ini sebagai
persediaan kita menjelang Ramadhan al-Mubarak. Diantaranya solat malam, qiamul-lail, puasa Isnin dan Khamis, tadarrus al-Qur'an dan lain-lain lagi. Di sini penulis ingin menyarankan agar pada akhir bulan Jamadilakhir khasnya pada 29 Jamadilakhir, kita bolehlah melatih mata kita untuk menjejaki hilal. Proses melatih mata untuk merukyah hilal boleh dimulakan 20 minit sebelum Maghrib sehinggalah 20 minit selepas maghrib dengan memerhatikan ufuk Barat sekitar tempat matahari terbenam. Ini boleh dilakukan dengan mata kasar tanpa menggunakan sebarang alat kecuali untuk melihat matahari perlukan penapis (solar filter).

Bagi mereka yang mempunyai teleskop atau teodolite ataupun binocular, inilah masanya untuk menguji peralatan dan kemahiran masing-masing agar pada hari cerapan hilal Sya'ban, Ramadhan dan Syawal kita tidak menghadapi masaalah dalam melakukan cerapan hilal. Dan sebenarnya Rasulullah SAW sendiri amat mengambil berat tentang kedudukan bulan pada setiap akhir bulan khasnya apabila menjelangnya bulan Rejab dan bulan-bulan seterusnya.Jzkk:

http://www.iluvislam.com/v1/readarticle.php?article_id=1747June 10, 2011

10 Parasit zombie paling ganas!!! / Top 10 Zombie Parasites


Assalamualaikum sume;)

Kalau post yang lepas2..Renovate UrHearthy ada mensajikan dengan kisah2 haiwan2 yang unik@pelik, hari ini mari kita berkenalan pula dengan makhluk2 Allah yang digelar sebagai " Zombie Parasite" ini. Even saiz mereka ne kecik ja seperti zarah, namun hakikatnya sikap mereka ne ganas, unik, dan juga cerdik sehinggakan berjaya menumpaskan & 'membodohkan' mangsa mereka yang saiz jauh lebih besar dari mereka. Mereka hidup dengan cara menumpang di dalam tubuh badan makhluk lain demi meneruskan kelansungan hidup & populasinya..Jom Kita saksikan..!!

.

(Maaf yer, kalau ada slang2 indon sikit..hehe)


1. GLYPTAPANTELES / CATERPILLAR BODYGUARD

Ada banyak spesies tawon "parasitoid" larva yang berkembang di tubuh serangga lain, khususnya ulat, dan ada banyak dari yang dapat mengubah perilaku tuan rumah mereka, tetapi Glyptapanteles mungkin salah satu yang paling mengejutkan.Seperti tawon parasitoid lainnya, larva akhirnya akan makan dan keluar dari inangnya yaitu ulat kepompong mereka untuk berputar dan berkembang menjadi dewasa, tetapi dalam kasus ini, proses tidak membunuh ulat. Sebaliknya, sebagian tubuh inang dimakan dan menjaga atas kepompong tawon. Ketika selesai metamorfosis parasit dan muncul dari kepompong mereka sebagai tawon, ulat zombie akhirnya mati kelaparan dan kelelahan.

2. Pseudacteon/ THE ANT WITH THE RED RUMP

Binatang ini terkait dengan lalat buah dan dan di abaikan berkembang biak di mangkuk buah, Lalat Pseudacteon memiliki nafsu makan yang jauh lebih jahat. betina meletakkan telur di tubuh seekor semut hidup, dan belatung kecil akhirnya akan pindah ke kepala semut untuk melahap otaknya. Ini tidak akan membunuh korban , namun akan menyebabkan mati) tubuh semut (secara teknis untuk mengembara tanpa tujuan selama berhari-hari akhir, sampai akhirnya kepala semut akan lepas sendirinya dari tubuhnya. belatung akan menggunakan kepala terpenggal sebagai ruang pupation, berubah menjadi lalat baru dan menemukan sendiri pasangannya.


3. Lancet Fluke

lancet fluke


Satu lagi parasit yang menginfeksi pada semut, kebetulan lancet dewasa mendiami tubuh sapi, melepaskan telur ( lancet ) ke dalam tinja. Siput bereaksi terhadap larva dengan melendirnya, dan ini seperti slimeballs (berisi cacing )yang baunya sangat lezat untuk semut yang lewat. Setelah dimakan oleh seekor semut, cacing akan menunggu sampai malam, ketika malam tiba dan hawa di sekitar bagus dan sejuk, lancet tersebut memaksa semut untuk mendaki rumput, menggigit dan menaikkan pantat ke udara. lancet worm melepaskan kontrolnya di pagi hari, memungkinkan semut untuk hidup normal seperti biasa di sarang, dan mengulangi seluruh proses malam demi malam. Hanya saja seperti vampir.

4. Ribeiroia

Ribeiroia

Meskipun dalam hal kendali pikiran cacing pita relatif tidak memilik sesuatu hal yang di banggakan, tapi dapat mengubah inang yang di tumpanginya menjadi monster, para korban di sini adalah berudu, dan parasit larva. Yang nantinya akan menjadi katak cacat yang mengerikan. katak terinfeksi mungkin memiliki sejumlah cacat lengan dan kaki. sehingga sangat sulit bagi kodok tersebut untuk berenang atau meloncat. Satu-satunya tujuan dari transformasi ekstrem adalah agar hasilnya katak mudah tertangkap dan dimakan oleh burung. di sini burung tersebut adalah untuk penerbangan gratis ke kolam berikutnya.

5. Leucochloridium / LIGHT-UP SNAIL
binatang ini Terkait dengan cacing pita, Leucochloridium mendiami tubuh bekicot tetapi harus melengkapi siklus hidup dalam sebuah tubuh burung . Burung tidak akan menemukan bekicot secara khusus dan tidak berselera terhadap bekicot, tetapi parasit ini mampu membalikkan perilaku bekicot sehingga mencari matahari terbuka dan merubah penampilan siput untuk menyerupai sesuatu yang lebih lezat . warna-warni Leucochloridium's, berdenyut "kantung induk" tumbuh dalam mata siput itu, mentransformasikannya menjadi menyerupai lemak, ulat bergaris atau belatung. Burung melihat seperti iming-iming dari udara, lalu akan menerkam bekicot itu, dan akhirnya burung itu akan menyebarkan parasit di dalam kotoran mereka. sementara itu si bekicot, akan tumbuh kembali tentakelnya untuk mengulangi proses suram tersebut , kejadian tersebut akan berulang lagi dan lagi.

6. Sacculina/ POSSESSED BY A BARNACLE


Sacculina


Sacculina secara teknis adalah jenis teritip, sebuah crustacea seperti kepiting, tetapi keliru untuk mengira itu jamur. betina memulai hidupnya berenang di punggung mikroskopis udang secara bertahap, tetapi akan membuang lebih dari 90% dari tubuhnya ketika dia menempati kepiting, mengurangi ke segumpal sel mentah yang tumbuh "akar" di seluruh inang dan akhirnya membuat lubang kecil untuk sacculina laki-laki untuk memasukkan dan kimpoi dengan dia. Jika kepiting inang adalah perempuan, hal itu akan ditipu oleh parasit ke dalam membawa, memelihara dan menyebarkan Sacculina larva seolah-olah mereka crablings sendiri dan bahkan jika kepiting inang adalah laki-laki, Sacculina mengubah tubuhnya dan pikiran berfungsi seperti seorang perempuan

7. Cordyceps


Cordeceps


Cordyceps adalah marga jamur yang berkembang dalam tubuh berbagai serangga. Setiap spesies memiliki inang yang berbeda, dan pada akhirnya akan membunuh korban untuk tumbuh menjadi jamur kecil dan pelepasan spora nya.Untuk lebih menyebarkan diri mereka sendiri, banyak spesies mengendalikan korban sesaat sebelum menjadi jamur, memaksa mereka untuk naik tinggi dimana spora dapat menyebar lebih jauh. Mereka bahkan memulai ini pada saat hari ideal untuk menginfeksi inang yang mereka sukai. Cordyceps dari lalat-lalat, misalnya, membunuh korban mereka di sekitar subuh, ketika udara bagus dan lembab untuk perkecambahan dan baru lalat hanya menetas dari pupa mereka.

8. Worm Gordian

Gordian Worm


worm gordian juga di kenal sebagai cacing "rambut kuda" karena mereka akan muncul secara misterius di palung pada kuda, cacing Gordian menghabiskan tahap larva parasit dalam tubuh serangga, terutama jangkrik, tetapi menghabiskan tahap dewasa non-parasit dalam air.

9.Cacing ikan / Fish FlukesUntuk kebanyakan ikan, menghindari burung pemangsa adalah kebiasaan yang sederhana seperti berenang di luar jangkauan paruh burung pemangsa tersebut. Sebagian besar makanan burung laut rata-rata terdiri dari makanan yang tidak normal, ikan yang di bawah pengaruh cacing parasit. misalnya, ikan tersebut menderita solidus Schistocephalus cacing pita, sehingga ikan / inang tersebut menjadi bengkak dan lamban.Ini juga bisa terjadi pada perubahan warna inang sehingga lebih mudah bagi burung pemagsa menemukan. dan pada akhirnya, mengubah perilaku inang untuk berenang ke dekat permukaan. ikan yang terinfeksi cacing di makan oleh burung, dan burung-burung menyebarkan cacing tersebut ke danau dan sungai di dalam kotoran mereka.

10. StrepsipteransMungkin serangga paling aneh di dunia, strepsipterans jantan adalah makhluk terbang seukuran nyamuk dengan mata besar dan yang hanya mempunyai umur yang pendek. Mereka ( strepsiperans jantan ) ada semata-mata hanya untuk mencari wanita dan kimpoi, yang bisa sangat rumit, karena Strepsipteran betina adalah, tanpa kaki tanpa mata, seperti tas parasit yang hidup di dalam tubuh serangga lain, seperti lebah, belalang dan serangga terbang lainnya, hanya dengan kepala menyembul keluar dari tubuh inang untuk bernapas. agar jantan menemukan dirinya , parasit ini akan merilis feromon kimpoi di atas angin dan memaksa tuan rumah serangga dia menunggu dengan sabar di lokasi yang jelas dan nyaman, seperti ujung daun panjang atau ranting. Setela kimpoi, Beberapa hari kemudian, dia akan memuntahkan sekelompok larva hidup di bunga yang berikutnya yang akan di kunjungi sreangga terinfeksi tersebut ,dan akan menginfeksi serangga lain.

Jzkk :

**Subhanallah..awesome..! ngeri pun ada..

**Hee,,selalu jer jumpa makhluk2 camne dalam animal planet ,national geo, discovery & so on:D

Black Heron; Binatang yang Sangat Unik


alt

Kita tahu cara sesumpah menunggu mangsanya adalah dengan menyamar sebagai persekitaran, ada binatang yang menyamar sebagai batu kerana warna badan mereka hampir-hampir serupa. Tetapi burung black heron yang anda akan baca selepas ini sangat unik. Sangat berbeza dan cool.

Nama saintifiknya adalah Egretta ardesiaca, dan dikategorikan sebagai binatang-binatang yang diancam kepupusan.

Burung ini tinggal di kawasan Senegal, Sudan dan bahagian timur Afrika. Kebiasaannya dijumpai di kawasan tanaman-tanaman yang berair, tebing2 sungai, ataupun kawasan padi. Biasanya burung Black Heron akan memburu secara solo, tetapi kadang-kadang secara berkumpulan. Burung Black Heron ini uniknya hanya berburu di kawasan panas terik. Dan tatkala cuaca mendung dan hujan, keunikannya tidak akan kelihatan.

Kenapa panas terik?

Burung ini memburu dengan akalnya yang diilhamkan, bukan dengan kepantasannya sepertiBlack Hawk, bukan juga dengan ketajaman matanya seperti Helang yang mampu melihat arnab dengan jelas ketika terbang 2kilometer di atas bumi. Inilah yang membezakan binatang ini dengan binatang yang lain. Ya Allah, Maha Suci Engkau kerana menciptakan segala-galanya, dan amat rugilah sesiapa yang menafikan kebesaranMu.

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Maksud:
Dan pada kejadian diri kamu sendiri, serta (pada kejadian) segala binatang yang dibiakkanNya, terdapat juga tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang meyakininya. ~Al-Jaathiyah: 4~

Macamana tu?

Ya, burung ini mengembangkan sayapnya sehingga menyerupai payung, payung hitam maut yang berduri, yang menjadi tempat teduhan ketika panas terik untuk ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil yang akan berlindung disebalik bahang kepanasan pada hari itu akan menyangka mereka itulah rezeki mereka kerana disediakan tempat berteduh. Tetapi hakikatnya, itulah rezeki Black Heron yang menyediakan ikan-ikan kecil tempat berteduh. Dan ketika ikan-ikan kecil itu berlegar-legar di bawah 'payung hitam' itu, Tercatatlah sebuah rezeki untuk Black Heron pada hari tersebut. Indahnya ciptaan Allah di muka bumi ini, mempunyai cara dan keunikan tersendiri yang pelbagai yang tidak dapat dijangkaui logik akal manusia sendiri. Allah telah menunjukkan tanda-tandaNya, dan terpulang kepada kita manusia untuk mencari, dan mentadabburinya.

jzkk : http://www.iluvislam.com/tazkirah/sains-a-islam/2587-black-heron-binatang-yang-sangat-unik.html

p/s : Setiap makhluk Allah punya kelebihan & kekurangannya masing2:)

Pengangguran Haraki (Jobless in Dakwah)

Dakwatuna.com –

Oleh: Musyaffa Ahmad Rohim, Lc

Syeikh Muhammad Ghazali Rahimahullah berkata,


“Dalam suasana pengangguran terlahir ribuan keburukan dan menetas berbagai bakteri kebinasaan, jika kerja merupakan message kehidupan, maka para penganggur adalah orang-orang yang mati, dan jika dunia ini merupakan efek dari tanaman kehidupan yang lebih besar, maka para penganggur adalah sekumpulan manusia yang paling pantas dikumpulkan dalam keadaan bangkrut, tidak ada panen bagi mereka selain kehancuran dan kerugian.”

Ada beragam penyakit tarbawi yang sangat berbahaya, jika ia tersebar dalam barisan dakwah, dan mendapatkan tempat dalam jiwa personelnya, maka pasti yang terjadi adalah keterpurukan, keguguran, menarik diri dan meninggalkan kancah dakwah secara diam-diam, kemudian kebangkrutan dalam arti yang luas dan menyeluruh

Di antara penyakit tersebut dan utamanya adalah al-bithalah ad-da’awiyah (pengangguran da’awi) atau al-kasal al-haraki (kemalasan haraki) atau futur, al-faragh (tidak ada pekerjaan), al-qu’ud ‘anil ‘amal (berpangku tangan), at-taqa’us ‘an ada’ al-wajib (tidak menunaikan kewajiban), at-tanashshul minal qiyam bil maham ad-da’awiyah (tidak menjalankan tugas-tugas da’wah) yang sangat beragam,istimra’ halat ar-rahah (terbiasa menikmati suasana santai), at-taharrur min tahammul at-tabi’ah wal mas-uliyyah (berlepas diri dari upaya memikul beban dan tanggung jawab).


Semua tadi merupakan gejala satu penyakit yang jika menimpa para aktivis di medan dakwah dan harakah, niscaya menimpa pada posisi yang mematikan, kecuali jika segera mendapatkan kebangkitan hati, atau mengambil ibrah dari suatu mau’izhah, atau mengambil manfaat dari suatu nasihat, dan tentunya, sebelum, saat dan setelah itu ia mendapatkan rahmat, kebersamaan dan taufiq Allah SWT.

Berdasarkan pengalaman dan mu’ayasyah (interaksi) tampak bahwa ada sejumlah faktor yang memberi andil bagi terjadinya penyakit ini, utamanya adalah:

 • Menurunnya tingkat keikhlasan dan masuknya niat yang tidak baik.
 • Ada masalah pada unsur-unsur pemahaman
 • Tidak mengetahui jati diri dakwah dan harakah
 • Merespon berbagai godaan dunia dan mengejar kemilauannya yang palsu
 • Melupakan ghayah, atau inhiraf dan lalai darinya
 • Putus asa, frustasi dan memprediksi keburukan
 • Mengambang dan target yang tidak jelas
 • Tidak interaktif dengan proses tarbawi
 • Menghilangnya akhlaq yang menjadi tuntutan marhalah, seperti: tsabat, sabar, tsiqah, tajarrud, tadh-hiyah dan lainnya.
 • Melemahnya rasa tanggung jawab
 • Merasa panjang perjalanan dakwah yang mesti ditempuh
 • Menghilangnya semangat dan padamnya bara keinginan untuk beramal
 • Rancunya jenjang prioritas, kalaupun masih ada, dakwah ditempatkan pada posisi prioritas paling akhir
 • Berkaratnya sisi ruhani, tarbawi dan imani serta rusaknya komitmen
 • Buntunya selera beramal serta tidak merasakan kelezatan mengerahkan jerih payah fi sabilillah
 • Hilangnya citarasa berlelah dan bersungguh-sungguh beramal di berbagai medan dakwah
 • Kehilangan rasa ber-intima’ kepada dakwah dan harakah dan semakin kurusnya unsur-unsur wala’ kepadanya.
 • Tertutupnya bentuk izzah kepada manhaj dakwah dan dinginnya ghirah terhadapnya
 • Melemahnya immunitas fikriyah, imaniyah dan tarbawiyah

Semua faktor, sebab ini mendorong seseorang untuk qu’ud (berpangku tangan), menarik diri, menjauh dari lapangan amal dan membikin-bikin alas an untuknya. Karenanya, seseorang yang seperti ini akan menjadi beban berat dakwah dan harakah. Akibat berikutnya, dakwah semakin merintih karena memikul bebannya dan menyeretnya, padahal seharusnya, orang itulah yang semestinya memikul dakwah serta membawanya kepada cakrawala masa depan yang luas.

Jika penyakit pengangguran da’awi dan haraki menyebar, akan muncullah ribuan perilaku-perilaku rendah, baik dalam skala perseorangan maupun jama’i, sebab,


“barisan yang didalamnya tersebar pengangguran, maka akan banyaknya kerusuhan” dan “rumah yang kosong, akan banyak kebisingan.”

Maka hendaklah para pembawa panji dakwah dan harakah tidak berhenti di tengah jalan. Jangan pula semangatnya mendingin dan efektivitasnya padam setiap kali berhembus angin keputusasaan. Jangan pula harakahnya lumpuh, jalannya terhenti dan arahnya berubah saat bertiup badai fitnah, sebab mereka mengetahui bahwa,


“Sifat mulia terkait dengan hal-hal yang tidak disukai, dan kebahagiaan tidak dapat dicapai kecuali melalui jembatan kesulitan, karenanya, tidak mengantarkan untuk mencapainya kecuali menggunakan kapal keseriusan dan kesungguhan.”

Tidak ada kegiatan bagi pasukan infantry adalah ghaflah. Di antara penghancur tekad adalah mimpi yang terlalu jauh dan senang bersantai-santai. Angan-angan hendaklah diiringi amal, jika tidak, ia hanyalah sekedar mimpi yang terpulang kepada pemiliknya.


Suatu hari Alhasan al-bashri melihat seorang pemuda yang bermain-main dengan batu kecil sambil berdoa,


“Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari”, maka Al-Hasan berkata, “Anda adalah pelamar yang paling buruk, melamar bidadari dengan modal main-main batu kecil!”

Begitu juga dengan kita, tidak mungkin kita melamar cinta kasih tamkin, taghyir dan ishlah sementara kita bermain-main dengan sesuatu yang lebih rendah dari batu kecil, sementara itu kita adalah para penganggur, bermalas-malasan, dan cukup menjadi penonton, sebab, seorang pelamar mestilah membawa mahar, dan “siapa yang meminang wanita cantik, maka ia tidak mempedulikan mahalnya mahar.”

Dan sebagaimana dinyatakan oleh imam Al-Banna rahimahullah:

“Saya dapat membayangkan seorang mujahid adalah seseorang yang menyiapkan segala yang diperlukannya, membawa yang diperlukannya, niat jihad telah memenuhi seluruh jiwa dan hatinya, selalu dipikirkan, memberi perhatian besar, selalu dalam posisi siap, jika diundang memenuhi, jika dipanggil menyambut, paginya, petangnya, pembicaraannya, omongannya, kesungguhannya dan main-mainnya tidak melampaui medan yang ia telah persiapkan dirinya untuknya, dan ia tidak mengambil selain fungsi yang sesuai dengan kehidupan dan kehendaknya.

Spirit berjihad fi sabilillah dapat dibaca dari garis-garis wajahnya, tampak dalam kilatan sinar matanya, dan terdengar dari celetukan lisannya sesuatu yang menggambarkan betapa besar gelora yang ada dalam hatinya, gelora yang selalu ada, menjadi duka hatinya yang terpendam. Juga terbaca dari jiwanya yang bertekad membaja, semangat tinggi dan cita-cita yang jauh. Itulah sosok mujahid, secara personal maupun bangsa. Engkau dapat melihatnya secara jelas pada suatu bangsa yang menyiapkan dirinya untuk berjihad tampak pada forum-forumnya dan klub-klubnya, tampak di pasar dan di jalan, terasa di sekolah, di rumah, terlihat pada generasi muda dan tua, lelaki dan wanita, sehingga anda membayangkan bahwa semua tempat merupakan medan, dan setiap gerakan adalah jihad.

Saya dapat membayangkan hal ini karena jihad merupakan buah dari pemahaman yang melahirkan perasaan, menghilangkan ghaflah, perasaan membangkitkan perhatian dan kebangkitan, dan perhatian berdampak kepada jihad dan amal. Dan masing-masing mempunyai dampak dan penampilan

Adapun mujahid yang tidur sekenyangnya, makan sepuasnya, tertawa sekerasnya dan menghabiskan waktu untuk bermain-main, maka bagaimana mungkin termasuk yang beruntung atau terhitung dalam barisan mujahidin?!”

Umat yang berpandangan bahwa perannya dalam berjihad hanyalah kosa kata yang diucapkan, atau makalah yang ditulis, lalu jika hati mereka diperiksa ternyata kosong, saat diuji perhatiannya melompong, tenggelam dalam ghaflah dan tidur yang molor, maka tempat, forum dan klub mereka tidak ditemui selain hal-hal tidak berguna, ketidakseriusan, main-main, hiburan dan menghabiskan waktu tanpa guna. Seluruh perhatian perseorangannya hanyalah kesenangan yang fana, kelezatan semu, bersantai-santai dan bersenang-senang, maka umat yang seperti ini lebih dekat kepada main-main daripada serius dan bahkan tidak mengenal keseriusan sama sekali.

Jadi, pengangguran adalah jalan kebangkrutan, sementara kepeloporan, kepemimpinan dan ketokohan tidak dapat diraih kecuali dengan keseriusan dan kesungguhan dan tidak dapat dicapai kecuali dengan segudang pengorbanan. Hal ini terbukti secara praktis sepanjang sejarah dan seorang aktivis dakwah dan harakah semestinya merupakan bagian dari mata rantai emas para nabi, rasul, sahabat, tabiin, ulama dan dai aktivis, karenanya, ia tidak akan mendapatkan kehormatan sebagai anggota dan diberi kartu keanggotaan kecuali jika ia telah membayar. Dan Ibnu Qayyim lebih berterus terang daripada saya, sebab ia memandang seseorang yang mengklaim menjadi bagian dari mata rantai mulia ini tanpa memberi bukti sebagai bentuk kebancian tekad.


Beliau berkata:

“Wahai seseorang yang bertekad banci, di manakah kamu berada? Sementara jalan yang akan kamu tempuh adalah jalan di mana nabi Adam telah capek, nabi Nuh telah kehabisan suara, nabi Ibrahim telah dilemparkan ke dalam api, nabi Ismail telah digeletakkan untuk disembelih, nabi Yusuf telah dijual murah dan mendekam beberapa tahun dalam penjara, nabi Zakariya telah digergaji, nabi Yahya telah disembelih, nabi Ayyub telah menderita, nabi Daud telah melebihi kadar dalam menangis, nabi Isa telah berjalan sendirian dan nabi kita Muhammad SAW telah bergelut dengan berbagai kemiskinan dan berbagai rasa sakit, sedangkan engkau berbangga dengan hal-hal tidak berguna dan main-main??!!”


(Terjemahan Artikel Jamal Zawari Ahmad, Sumber: http://www.islameiat.com/main/?c=54&a=3954)